BG EN RU

Навигационна информация

Координати 42о 42,339’ N,  027o 45,962’ E
 
Входни светлини Зелена Пр. 3 ММ Червена Пр. 3 ММ
 
Канал за връзка 73, 16 VHF
Дълбочини макс. 3,50 м мин. 1,70 м
 
Максимална скорост 3 възла
Преобладаващи ветрове Север Североизток, Изток
Акватория 42 000 м2
Прилежащта територия 24 000 м2
Кейови места 300 бр.
Места за съхранение на суша 100 бр.
Паркинг 150 места
Най голям плавателен съд LOA – 25.00 m, B – 6.00 m D – 2.00 m
Контакти
Полезни връзки