BG EN RU

Син флаг

  СИН ФЛАГ

Това яхтено пристанище е наградено със Син флаг. Синият флаг е екологична награда, която се дава на плажове и яхтени пристанища, където се полагат специални усилия при опазването на околната среда. За да заслужат Синия флаг, управляващите това яхтено пристанище и хората, които го посещават, трябва да изпълнят редица критерии, свързани с качеството на морската вода, екологичната информация и екологично образование, безопасността, услугите и удобствата.
Хората, които се грижат за този район, се стремят да осигурят на Вас и на Вашето семейство чисто и сигурно пристанище сред чиста и съхранена околна среда.
Синият флаг се присъжда от Фондацията за екологично образование (Foundation for Environmental Education - FEE), неправителствена организация, в която членуват национални организации от 49 държави от Европа, Америка, Африка, Океания и Карибите.
Фондацията за екологично образование (FEE) се представлява в България от:

 

  БЪЛГАРСКО ДВИЖЕНИЕ “СИН ФЛАГ”

Българско Движение “Син флаг” е нестопанска, неправителствена организация, която работи в сферата на екологичното образование. От основаването си през 1993г. тя си е извоювала място в авангарда на екологичните организации в България с дейности и инициативи посветени на опазването на околната среда и с основно влияние в българските училища, курортите и общините по черноморското крайбрежие.

Българско Движение “Син флаг” е член и представител за България на Фондацията за екологично образование, като популяризира в нашата страна нейните програми:
“Син флаг” – Тази програма обединява туристическия и екологичен сектор на местно и национално ниво. Тя поощрява чисти и сигурни плажове и яхтени пристанища и образова цялото общество да опазва околната среда по крайбрежието, като допринася, както със своето доброволно участие в екологични инициативи, така и с ежедневното си поведение.
“Еко училища” – Програма “Еко училища” се стреми да стимулира съзнанието и отговорността на децата за околната среда чрез занимания в клас и извънкласна работа. Награда “Зелен флаг” се връчва на училищата, които докажат изпълнениeто на специфични еко-правила и ефикасно управление на училищните ресурси: вода, енергия и отпадъци.
“Учим за гората” – Програмата отразява всички аспекти на взаимодействието между човека и гората: културен, екологичен, икономически и социален. Има за цел да поощри учениците и техните учители и родители да използват гората като образователно средство, като се научат да я ценят и опазват

Контакти
Полезни връзки